• MENTALE INNOVATIE •

11 november 2021
header-nwsbrf
We zijn erdoor gefascineerd, en menig land staat zich erop voor een broedplaats van innovatie te zijn. Het is goed, zelfs noodzakelijk – aldus de voorstanders – voor de economie, het maatschappelijk leven en onze persoonlijk ontwikkeling. Innovatie maakt ons leven makkelijker, efficiënter.
Deze nieuwsbrief gaat over innovatie en mentale innovatie.

paper airplane

In deze nieuwsbrief

  • Is vernieuwing ook verbetering?

  • Innovatie als iets positiefs

  • Laatste nieuws

  • Uitspraken over innovatie

  • Mentale innovatie in de praktijk

  • Benno over de innovatieve mindset

Is vernieuwing ook verbetering?

Innovatie is vernieuwing, en vernieuwing betekent dat je oude patronen, oude systemen loslaat en vervangt door andere patronen en systemen. In technische zin is het vaak de vervanging van een menselijke taak door een automatische taak, of een nieuwe taak of functie die voorheen niet mogelijk was.

Is vernieuwing altijd verbetering? Dat kun je je van veel innovaties afvragen. Het heeft veel te maken met de motivaties achter de vernieuwing. In het bedrijfsleven is de drive om de concurrentie voor te blijven sterk. Bedrijven onderzoeken continu hoe de markt zich ontwikkelt en haken in op bewuste of onbewuste behoeften van klanten. Nauwgezet wordt het koopgedrag geregistreerd en geanalyseerd. Vervolgens worden de bevindingen omgezet in nieuwe strategieën ofwel innovatieve acties.

Of mentale innovatie ook verbetering is? Onze definitie van mentale innovatie luidt: ‘Op basis van bevlogenheid en doorzettingsvermogen bewegen naar een leven zonder beperkingen, waarbij aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit de doorslag geven.’

Een proces dus waarin je je eigenheid vindt en versterkt, en vanuit die eigenheid interne kracht, bevlogenheid en focus ontwikkelt. Mentale innovatie stelt je in staat om beter te kiezen waarheen je wilt groeien en beter te reageren op veranderende omstandigheden. Dat kan alleen maar verbetering zijn.

schumpeter-portrait

Innovatie als iets positiefs

Lange tijd werd het woord vooral in negatieve zin gebruikt. ‘Innovatief’ was afwijkend van een gevestigde, bewezen norm. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het begrip populair in de huidige, positieve betekenis. Economen en industriëlen begonnen te praten en schrijven over technologische productinnovatie en het verband met economische groei en concurrentievoordeel.

Joseph Schumpeter (1883-1950) wordt vaak gezien als degene die de term bekend maakte en van een wetenschappelijk fundament voorzag: hij leverde een grote bijdrage aan het onderzoek naar de innovatie-economie.

Innovatie is het doel of resultaat van ondernemerschap, of het nu gaat om een ​​bestaand bedrijf, een dienstverlenende instelling of een net opgerichte eenmanszaak. Het is het middel waarmee de ondernemer ofwel nieuwe waarde creëert, ofwel bestaande processen of producten verrijkt waardoor ze in waarde toenemen.

In het algemeen onderscheidt innovatie zich van creativiteit door de nadruk op de implementatie van creatieve ideeën in een economische omgeving. Teresa Amabile en Michael Pratt maakten in 2016, op basis van literatuuronderzoek, onderscheid tussen creativiteit (‘de productie van nieuwe en bruikbare ideeën door een individu of een kleine groep individuen die samenwerken’) en innovatie (‘de succesvolle implementatie van creatieve ideeën binnen een organisatie’).

Bron: Wikipedia

Laatste nieuws

Bijeenkomst op 18 november

Netwerkbijeenkomst in Kaatsheuvel voor HR Professionals ‘Je hebt misschien geen controle over de tegenslag die jou of je team is overkomen, maar jij bent wél degene die bepaalt hoe je ermee omgaat’ Op vrijdag 18 november is er een netwerk event met Hans en Benno in Chalet Fontaine, Kaatsheuvel. Het wordt georganiseerd door NVP (het Netwerk voor HR-professionals), Koning Willem …

Verder lezen

Maatwerk in duurzame inzetbaarheid

Maatwerk in duurzame inzetbaarheid
Nieuwe samenwerking Centrum voor Mentale Kracht en team Mentale Innovatie Vanaf heden zullen Centrum voor Mentale Kracht (o.a. Colinda van Dijk en Erik Kaptein) en het team Mentale innovatie (Hans van Breukelen en Benno Diederiks) de krachten bundelen in een samenwerkingsverband. Hiermee ontstaat een unieke organisatie die als geen andere maatwerk kan leveren op het gebied van vitaliteit en duurzame …

Verder lezen

Van de 'ik' naar de 'wij'

OPMAAT NAAR EEN NIEUW BOEK Naast de trainingen, coachsessies en andere werkvormen waar veel van onze tijd aan opgaat, zijn we langzamerhand gaan nadenken over een nieuw boek. Het behelst een thema dat met name Hans al een tijd bezighoudt: hoe zorg je dat je van slimme, goed presterende individuen een goed samenwerkend team maakt? Vanuit zijn sportervaring kan hij …

Verder lezen

Uitspraken over innovatie

De meest menselijke manier om over innovatie te denken is deze vraag stellen: Wat gaat ons raken?

Kate O'Neill – auteur van A Future So Bright (over 'strategic optimism & meaningful innovation')
Vergeet niet wat er aan de bron van alle innovaties ligt: voorstellingsvermogen. Rem of blokkeer je vrije geest en alle lol raakt eruit.

Albert-Laszlo Barabasi – natuurkundige en expert op het gebied van netwerkstructuren
Innovatie is een evolutionair proces. Je hoeft niet altijd drastisch te veranderen.

Marc Jacobs – modeontwerper

Mentale innovatie in de praktijk

creative session
Steeds meer leiders realiseren zich dat het aanmoedigen van mentale innovatie, creativiteit en originaliteit bij medewerkers van essentieel belang is om een concurrentievoordeel te behouden. Maar tegenover deze wens en het cruciale belang van meer originaliteit en creativiteit staat een tegenstrijdig gegeven: uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de medewerkers regelmatig de druk voelt om te conformeren aan de organisatienormen. Als dat gebeurt, neemt de creativiteit en de innovatiekracht van die organisatie juist enorm af, en wordt de slagvaardigheid van medewerkers minder.

In onze inschatting is mentale innovatie het knooppunt in een belangrijke wisselwerking. In je werk wordt er steeds meer flexibiliteit, creativiteit en assertiviteit van je verwacht. Maar voor je eigen ontwikkeling is een innovatieve mindset ook goed. Het houdt je gefocust, energiek, en maakt je weerbaar tegen de voortdurende veranderingen waarmee we moeten omgaan. Mentale innovatie kan je helpen om uit een gevoel van stilstand of achteruitgang te komen, maar het kan je zoals gezegd ook helpen om in een modus van voortdurende verbetering te komen, zonder dat je het gevoel hebt dat je wordt voortgejaagd door omstandigheden die je niet kunt beïnvloeden. Het geeft je meer controle over je eigen verandertempo.

Of je nu medewerker, manager of leider bent, je zult met deze thema’s te maken krijgen. Het is goed om vanuit directie, HR of middenmanagement naar mentale innovatie te kijken en er een goed beeld van te hebben. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen die willen groeien, flexibel willen meebewegen met veranderende omstandigheden, en gelukkiger en tevredener met anderen willen samenwerken.

Benno over de innovatieve mindset

Een van de factoren die bijdragen aan het innovatieve vermogen is een mindset waarin je niet alleen kijkt naar factoren binnen maar ook buiten je bedrijf. Met een oplettende mindset kom je bijvoorbeeld op ideeën over wat klanten kunnen gebruiken en dat kan zorgen voor nieuwe innovatie.

Daarnaast is het handig als je iets wilt leren. Als je een lerende mindset hebt helpt dit je als er bijvoorbeeld aanpassingen binnen het bedrijf nodig zijn. Dit helpt je ook om op een positieve manier met die verandering om te gaan.

Voor leidinggevenden is een samenwerkende en open mindset belangrijk. Met deze mindset zie je de wereld als divers en verbonden via meerdere kanalen en relaties. In tegenstelling tot autoritair leiderschap denk je dus niet in lineaire relaties. Je bent dan minder bezig met een hiërarchie (hoewel dat in sommige situaties toch nodig blijft). Je gelooft meer in zelfsturende teams die energie vasthouden en versterken.

Soft skills of vaardigheden in hoe om te gaan met mensen zijn belangrijk om dit allemaal in goede banen te leiden. Ze zijn essentieel om teams goed samen te laten werken en zo een vooruitdenkende en zichzelf vernieuwende cultuur te krijgen in je bedrijf.


Alles over het boek Mentale Innovatie vind je op deze pagina. Bestellen kan op managementboek en Bol, en verder bij alle online en offline boekwinkels. Steun vooral je lokale boekhandel als dat kan!

Met
Met dank voor je aandacht
Hans van Breukelen & Benno Diederiks

Email Marketing Powered by MailPoet