• MENTALE INNOVATIE •

19 augustus 2022
header-nwsbrf

Besef van je eigenheid

Mentale innovatie is het herkennen en erkennen van jezelf, leren omgaan met wat niet te veranderen is en laten groeien wat versterkt kan worden.

Mentaal innoveren begint met drie vormen van bewustzijn. De eerste vorm bestaat erin dat je voor jezelf zichtbaar maakt dat je groeit en hoe je groeit. De tweede is het besef van je eigenheid; weten en accepteren waar jouw krachten en beperkingen liggen. Ten derde is er het besef van je gedrag; gaan inzien of en hoe je gedrag in lijn is met de eerste twee vormen van bewustzijn.


Deze nieuwsbrief gaat over het besef van je eigenheid.
magritte - repro interdite 1937 - detail

In deze nieuwsbrief

  • Zelfbeeld

  • Invloeden op je zelfbeeld

  • Een nieuw zelfbeeld ontwikkelen

  • Oefening: je zelfbeeld herwaarderen

  • Laatste nieuws

  • Uitspraken over identiteit

  • Michael Reeder en het fragmen­tarische 'ik'

Zelfbeeld

Elke morgen kijk je in de spiegel en word je geconfronteerd met het gezicht dat anderen die dag zullen zien. Hoe kijk je naar jezelf als mens met al je mooie en minder mooie eigenschappen? Ben je je bewust van je karaktereigenschappen en de manier waarop je omgaat met mensen en situaties? Ben je je bewust van de manier waarop je communiceert, hoe je in het leven staat, jouw kernwaarden in het leven?

Je zelfbeeld is de mening die jij hebt over jezelf. Dit gaat om meer dan alleen de buitenkant. Het gaat ook om de potentie die jij in jezelf ziet. Het gaat om het idee over wat je in je mars hebt.

Deze ideeën hoeven niet te kloppen. Het zijn jouw overtuigingen over jezelf, maar andere mensen kunnen heel anders (positiever en negatiever) tegen jou aankijken. Uit Fins onderzoek blijkt dat het idee over je vaardigheden erg belangrijk is voor je gedrag. Als je bijvoorbeeld denkt dat je goed kunt ondernemen is de kans dat je ondernemer wordt veel groter, dat is logisch. Maar het zegt eigenlijk niet zoveel over je succeskansen. Wie zijn zelfbeeld aanvult met de beelden van anderen (zie de Oefening hieronder), kan zijn kansen op succes aanzienlijk vergroten.


Invloeden op je zelfbeeld

Je zelfbeeld staat onder invloed van allerlei factoren in je leven en wordt voortdurend aangepast. Het idee dat je iets goed kunt, wordt bijvoorbeeld opgebouwd door ervaring. (In weerwil van die naïeve internet-meme over Pippi Langkous.) Door de werkervaring die je hebt, weet je op een gegeven moment dat je iets in de vingers hebt. Maar als je bij elk evaluatiegesprek hoort dat je tekortschiet, kun je het vertrouwen verliezen dat je je vaardigheden kunt verbeteren.

Of je iets goed doet of niet, hangt niet alleen af van je overtuiging of je het kunt. Het hangt ook af van je inschatting van het risico dat je neemt en hoe kwetsbaar je bent als het mislukt. Daarbij kun je wél iets leren van Pippi Langkous. Een idee over hoeveel tijd je hebt is ook erg belangrijk voor je zelfbeeld en je gedrag. Voel je dat je veel tijd hebt (onafhankelijk van hoe oud je bent), dan is de kans groter dat je jezelf ontwikkelt, kennis opdoet en kansen pakt. Denk je weinig tijd te hebben, dan vind je het belangrijker om je goed te voelen. Je zoekt vooral sociale verbinding en een gevoel van veiligheid.

Zelfbeeld is overigens niet te verwarren met je identiteit. Je identiteit varieert maar weinig door levenservaring en door de uitdagingen die je moet oplossen (Turner, 1968). Je identiteit omvat ook statische feiten over jezelf als je leeftijd, nationaliteit etc. – achtergrondzaken die je doorgaans niet betrekt in je zelfbeeld.

vangnet

Een nieuw zelfbeeld ontwikkelen

Stel dat een vrouw, na jaren geneeskunde te hebben gestudeerd, uiteindelijk besluit geen arts te worden. Dit betekent dat ze voor de stressvolle taak staat om voor een belangrijk deel te herdefiniëren wie ze is. Recent onderzoek (Barnett, Boduszek, Willmott 2021) wijst uit dat de verandering in zelfbeeld gemakkelijker en minder stressvol zal zijn als ze lid is van meerdere sociale groepen (vrijwilligersorganisatie, tennisclub, kerk) dan als haar hele identiteit verbonden is aan de medicijnenstudie en coschappen in ziekenhuizen.

Als ze daarnaast contact houdt met familie en vrienden buiten de universiteit en tegelijkertijd nieuwe relaties met nieuwe mensen kan aangaan (bijvoorbeeld met werknemers op een nieuwe werkplek), zal ze profiteren van sociale steun, een gedeelde nieuwe identiteit en een gevoel van continuïteit tijdens de stressvolle overgangsperiode.

Het onderzoek wijst acht factoren aan, die deels al bekend zijn (en deel uitmaken van de theorie onder ons boek Mentale Innovatie) maar de kracht van sociale netwerken blijkt uit deze meta-analyse sterker dan voorheen.

Een andere factor die veel invloed heeft op een positieve aanpassing van je zelfbeeld is doelgerichtheid. Gezonde identiteitsverandering werd mede mogelijk gemaakt door deel te nemen aan sociaal betekenisvolle activiteiten, zoals praktische of emotionele ondersteuning bieden (ook aan degenen die worstelen met dezelfde problemen als het individu), bijdragen aan de buurt of de samenleving als geheel, of het milieu beschermen.

Bron:
https://doi.org/10.1111/jasp.12776

Oefening: je zelfbeeld herwaarderen

Je zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat andere mensen van je hebben. Daarom is het belangrijk om je eigen ideeën naast het beeld te leggen dat anderen van je hebben. Door deze oefening kun je jouw zelfbeeld scherper (en vaak positiever!) maken.

Stap 1: Je zelfbeeld bepalen

Ga voor de spiegel staan en vraag je af of die persoon je bevalt. Is het ‘goed genoeg’? Voel je je vrij en niet verkrampt? Wil je een gemis aanvullen of een overvloed terugdringen? Leef je vanuit kracht of overtuiging? Schrijf op vanuit welke waarden en aannames je leeft en waarom dit zo is. Hoe denk jij dat de wereld jou ziet? Schrijf het op.Stap 2: De dubbelcheck

Check vervolgens bij minimaal vijf mensen – vrienden, familie en collega’s – hoe zij over bepaalde aspecten van je denken. Welke karaktereigenschappen zien ze in je? Wat vinden ze typisch jou?

Zeg hierbij niet hoe jij over jezelf denkt. Daarmee voorkom je dat je die vijf mensen onbedoeld beïnvloedt; zorg ervoor dat ze heel open over je kunnen zijn. Schrijf deze antwoorden op en leg ze eens naast het antwoord op de laatste vraag van stap 1 en naast de antwoorden van de eerdere vragen. Hoe groot is dit verschil?

De resultaten van zo’n mini-onderzoekje zullen je ontzettend meevallen. Je zult merken dat je vaak negatiever over jezelf denkt dan je omgeving.

Laatste nieuws

Van de 'ik' naar de 'wij'

OPMAAT NAAR EEN NIEUW BOEK Naast de trainingen, coachsessies en andere werkvormen waar veel van onze tijd aan opgaat, zijn we langzamerhand gaan nadenken over een nieuw boek. Het behelst een thema dat met name Hans al een tijd bezighoudt: hoe zorg je dat je van slimme, goed presterende individuen een goed samenwerkend team maakt? Vanuit zijn sportervaring kan hij …

Verder lezen

Nieuwe podcast: heden en verleden

Nieuwe podcast: heden en verleden
Hans was te gast in de podcast van Pauline Smale & Karin de Goederen. Zij publiceren wekelijks verhalen over boeken, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Wat onder meer ter sprake kwam in dit gesprek van anderhalf uur (!): Zijn rol binnen PSV, de KNVB en Het Nederlands elftalHoe hij met Bas en Benno tot het schrijven van dit boek kwamWelke …

Verder lezen

Nieuwsbrief #19 over helden

Nieuwsbrief #19 over helden
"Leiderschap is geen vrijbrief om zelf minder te doen; het is een verantwoordelijkheid om voor anderen meer te doen. Leiderschap is hard werk. Het kost tijd en energie. De gevolgen zijn niet altijd meteen zichtbaar en ze zijn niet altijd in cijfers uit te drukken. Maar leiderschap is in elk geval altijd jezelf ondergeschikt maken aan andere mensen." Deze, iets …

Verder lezen

Uitspraken over identiteit

Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armour yourself in it, and it will never be used to hurt you.

George R.R. Martin – auteur van
A Game of Thrones
Ik heb een zeer directe business coach gehad die mij keihard de waarheid zei. De laatste vijftien jaar is daar een persoonlijke vriend bijgekomen die mij geregeld met beide benen op de grond zet, vooral privé. Zowel de steun als de spiegel biedt hij mij.

André Batenburg – eigenaar Think360 en Uwmerkwaardig.nl
It's like everyone tells a story about themselves inside their own head. Always. All the time. That story makes you what you are. We build ourselves out of that story.


Patrick Rothfuss – auteur van
The Name of the Wind

Michael Reeder en het fragmentarische 'ik'

michale reeder

De in Dallas, Texas wonende kunstenaar Michael Reeder schildert portretten die vooral iets over identiteit lijken te zeggen. Reeder is gefascineerd door de verschillende kenmerken die ons definiëren, en zijn werken verwijzen zowel stilistisch als conceptueel naar die kenmerken.

Hoewel hij zich op de moderne identiteit richt, hebben de figuren die hij portretteert vaak een klassieke uitstraling. Hij geeft hun gezichten weer alsof ze in marmer gebeiteld zijn, met abstracte en overdreven gelaatstrekken of met lege ogen (de ogen van oude standbeeld werden achteraf ingeschilderd of ingelegd met gekleurde stenen).

Zijn portretten zijn niet bedoeld als nauwkeurige representaties. Integendeel, hij beschouwt zijn portretten meer als een ‘heruitvinding’ van zijn modellen. Sommige afbeeldingen zijn bijvoorbeeld in tweeën gesplitst met kleur of lijnen, om het gevoel te geven dat ze gescheurd zijn. Een andere keer zijn het naast elkaar geplaatste ideeën en kleurcombinaties, of een spel met dimensies en stijlen.

Net als Reeders portretten is onze persoonlijkheid het resultaat van vele, naast en door elkaar bestaande (soms tegenstrijdige) facetten en ervaringen die op een of andere manier toch een geheel vormen.

https://www.michael-reeder.com/bio


Alles over het boek Mentale Innovatie vind je op deze pagina. Bestellen kan op managementboek en Bol, en verder bij alle online en offline boekwinkels. Steun vooral je lokale boekhandel als dat kan!

Met
Met dank voor je aandacht,
Hans van Breukelen & Benno Diederiks

Email Marketing Powered by MailPoet