Maatwerk in duurzame inzetbaarheid

Nieuwe samenwerking Centrum voor Mentale Kracht en team Mentale Innovatie

Vanaf heden zullen Centrum voor Mentale Kracht (o.a. Colinda van Dijk en Erik Kaptein) en het team Mentale innovatie (Hans van Breukelen en Benno Diederiks) de krachten bundelen in een samenwerkingsverband. Hiermee ontstaat een unieke organisatie die als geen andere maatwerk kan leveren op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Wij richten ons op alle organisaties en bedrijven in ons land, met bijzondere aandacht voor het onderwijs, de zorg en de jeugdzorg. In deze sectoren kan het nieuwe samenwerkingsverband een wereld van verschil maken bij thema’s waarbij mentale kracht een rol speelt. Denk aan bevlogenheid, werkplezier, stressvermindering, uitval- en verlooppreventie en leidinggeven.

We zijn dé partij die de vertaalslag van theorie naar praktijk kan maken. Wij kunnen meetbare vooruitgang op individueel, team- en organisatieniveau toezeggen. Onze programma’s zijn gericht op het aanreiken van praktische handvatten, aangepast aan elke gewenste situatie.

Erik Kaptein en Colinda van Dijk

Onze aanpak:

We werken strategisch vanuit het 4C-model van Centrum voor Mentale Kracht. Dit behelst de vier pijlers Control, Commitment, Challenge en Confidence.

Vervolgens helpen we leidinggevenden en medewerkers met het ontwikkelen van de juiste inzichten, mindset en focus. Het resultaat op operationeel niveau is dat zij een concrete vertaalslag kunnen maken naar groter werkgeluk en minder stress en werkdruk in de organisaties.

Onze gebundelde krachten komen tot uiting in inspiratiesessies en leerprogramma’s waarin onder meer de volgende thema’s ter sprake komen:

  • Omgaan met onzekerheid over de toekomst en voortdurende veranderingen;
  • Werken aan minder werkstress en ziekteverzuim;
  • Jezelf heruitvinden en herontwikkelen om verandering te omarmen;
  • De kunst en de kunde aanleren om mee te gaan in organisatieverandering;
  • Je eigen autonomie versterken en vanuit deze kracht je verbinden met anderen.

Voor meer informatie:

www.centrumvoormentalekracht.nl
www.mentaleinnovatie.nl

info@bennodiederiks.nl
info@centrumvoormentalekracht.nl

Geef een reactie